Հերոսապատում

Հերոսների ճանապարհ. Սամվել Խաչատրյան