Հերոսապատում

Հերոսները չեն մեռնում, հերոսները անմահանում են