Հերոսապատում

Հոսպիտալից բաց վերքով տարել էին ռազմադաշտ