Հերոսապատում

«Ուրիշ աշխարհ» (Լևոն Մանթաշյանի երգը)